Nowości
ABC ciężkich urazów
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji : aspekty prawne, organizacyjne i społeczne
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane