New items
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego