New items
Opinia biegłego z dziedziny pożarnictwa jako dowód w sprawach karnych o pożary : (przykłady praktyczne)
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland