New items
Structural Fire Engineering
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Komunikacja w kryzysie
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście