New items
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Smoldering fires
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3