Nowości
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
Bezpieczeństwo cyfrowe : perspektywa organizacyjna
Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną T. 1
Aerosol technology : properties, behavior, and measurement of airborne particles