New items
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Straż Pożarna w Polsce Generałowie : Wydawnictwo przygotowane z okazji 100 lecia jedności ruchu strażackiego 1921 - 2021, 30 lecia Państwowej Straży Pożarnej oraz 20 - lecia Klubu Generałów PSP RP / praca zbiorowa pod redakcją Macieja Schroedera, Romana Kaźmierczaka
The chemistry knowledge for Firefighters
Komendanci straży pożarnych województwa kieleckiego i świętokrzyskiego 1950 - 2020
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne