New items
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Безпека людей на водах в Євросоюзі, Республіці Польща та Україні : монографія
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9