Nowości
Poradnik służby BHP
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Okulistyka
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Interna Harrisona. tom II