New items
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne