New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Tereny zamknięte integralnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa
Systemy bezpieczeństwa : wymiar lokalny i państwowy