Nowości
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Wspinaczka : podręcznik dla początkujących i średnio zaawansowanych
Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa