New items
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność