Nowości
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Posłuszni do bólu
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań