New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej