Nowości
System ochrony ludności w obliczu epidemii w Polsce
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Anestezjologia
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego