Nowości
Kryptografia w teorii i praktyce
Toksykologia współczesna
System ochrony zdrowia w Polsce
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,