New items
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego