New items
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Terrorism Handbook for Operational Responders
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach