Nowości
Posłuszni do bólu
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,