New items
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Essential MATLAB for Engineers and Scientists