New items
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Toksykologia. 1