New items
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo
Toksykologia. 1
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska