New items
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa
Systemy zdrowotne : zrozumieć system
Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Akademicki program mentoringowy w praktyce