Nowości
St. Bryg. w st. spocz. Prof. Dr hab. Melania Pofit-Szczepańska Doktor Honoris Causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
45 lat Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Interna Harrisona. tom III