New items
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Hazardous Materials : Managing the Incident
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych