Nowości
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Systemy zdrowotne : zrozumieć system
Kobiety w systemie bezpieczeństwa państwa
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych