Nowości
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 1,
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 2
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
System ochrony praw człowieka w Europie w czasie wyzwań pandemicznych. 2
Meteorologia dla transportu i bezzałogowych systemów