New items
Vademecum ochrony przeciwpożarowej
Wytyczne projektowania instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych : SITP WP-04:2021, CNBOP-PIB W-0004:2021
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki
Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia