New items
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy
Dwie dekady walki z terroryzmem
Zarządzanie powietrzem w działaniach straży pożarnej
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Drony w służbie ochrony infrastruktury krytycznej na wojnie z COVID-19