New items
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Firefighting: battlespace combat : how to extinguish fire
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Prawo urzędnicze