Nowości
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Studenckie prace naukowe
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Kontrola służb specjalnych w Polsce