New items
Ocena ryzyka zawodowego : zawiera aktualizację o koronawirusa
Od psychologii kryzysu do interwencji kryzysowej i środowiskowej : pamięci Marii Einhorn-Susułowskiej
Współczesne konflikty zbrojne
Podręcznik Survivalu
Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki