New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice