New items
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Rysunek techniczny budowlany z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego