New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa
Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu