New items
Kontrola służb specjalnych w Polsce
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska