New items
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań