New items
Straż Pożarna w Polsce Generałowie : Wydawnictwo przygotowane z okazji 100 lecia jedności ruchu strażackiego 1921 - 2021, 30 lecia Państwowej Straży Pożarnej oraz 20 - lecia Klubu Generałów PSP RP / praca zbiorowa pod redakcją Macieja Schroedera, Romana Kaźmierczaka
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych [T.] 5
Historyczne i współczesne postrzeganie policji w Polsce
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Podręcznik Survivalu