Nowości
Interna Harrisona. tom III
Genetyka medyczna
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia