New items
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów