Nowości
Anatomia człowieka : podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Sobotta atlas anatomii człowieka