New items
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Terroryzm i antyterroryzm w opiniach ekspertów w XX rocznicę zamachów na WTC i Pentagon
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce
Skuteczne zespoły