New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Davidson - choroby wewnętrzne T. 3
Enhancing Disaster Preparedness : from Humanitarian Architecture to Community Resilience / edited by Nuno Martins (Editor), Mahmood Fayazi (Editor), Faten Kikano (Editor), Liliane Hobeica (Editor)
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1