New items
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
W co grają ludzie : psychologia stosunków międzyludzkich
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,