New items
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Komunikacja w kryzysie
Wojna umarła, niech żyje wojna : bośniackie rozrachunki
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań