New items
Meteorologia dla transportu i bezzałogowych systemów
Powszechny system ochrony praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych. 1
Zgromadzenia w Polsce : teoria, praktyka i komentarz do ustawy
Samozapalenie jako przyczyna pożaru : (praktyczne przykłady)
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin