Nowości
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia