New items
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Zarządzanie organizacjami publicznymi : wybrane problemy
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki