New items
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Nowoczesny trening funkcjonalny : trenuj efektywniej i zmniejsz ryzyko kontuzji. Filmy prezentujące 71 ćwiczeń na stronie www
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG