Nowości
Ekologia : słownik encyklopedyczny
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego