Nowości
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji